Woordenschatontwikkeling

Leesvaardigheid in Nederland

Seminar 22 Oktober in Antwerpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in.

Leesvaardigheid in Nederland

Het niveau van leesvaardigheid in Nederland gaat al gedurende langere tijd achteruit (PISA 2018). De uitkomsten van het PISA onderzoek in 2018 waren zorgwekkend: de scores waren het laagst in 15 jaar tijd en Nederlandse leerlingen scoorden voor het eerst ook lager dan leerlingen in de 15 andere EU landen die meededen aan het onderzoek. En dat was nog voor het corona-virus een rol speelde.

Achterstand wegwerken

Het niveauverschil van kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders is juist in de coronaperiode groter geworden. Kinderen die de stimulans van school op het gebied van taal het hardste nodig hadden, kregen door de coronaperiode de minste kans om die extra aandacht te krijgen.

Over Wetenschappelijk onderzoek

Talentontwikkeling

Woordenschatontwikkeling is van enorm belang voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Om je talenten te kunnen ontwikkelen, heb je een goede opleiding nodig. En om een opleiding succesvol af te ronden, is woordenschat van cruciaal belang.

Begrijpend lezen en toetsen

Een goede woordenschat is essentieel om lesstof en toetsvragen (zoals CITO) te kunnen begrijpen en goed te kunnen beantwoorden.

Thematische aanpak

Het materiaal van Woordenboost sluit aan bij de Viertakt (Verhallen) doordat de makers van Woordenboost de woorden ingedeeld hebben in betekenisvolle thema’s.

Aanpak POAanpak VO

Voorbeeldthema downloaden

Ontvang nu gratis een voorbeeldthema en
maak kennis met Woordenboost!
Download nu