Thematische aanpak

Schooltaalwoorden

Seminar 22 Oktober in Antwerpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in.

Schooltaalwoorden

Woorden die gebruikt worden in lesmethodes zijn terug te vinden in de woordenlijst van Woordenboost. Deze woorden zijn gekozen in samenwerking met de docenten van alle vakgebieden. Daarnaast hebben we, in samenwerking met Thomas More Hogeschool in Antwerpen en de Radboud Universiteit in Nijmegen, het lesprogramma Woordenboost onderzocht op impact en dat blijven we de komende jaren doen.

Thematische aanpak

Het materiaal van de rode versie van Woordenboost sluit aan bij de Viertakt (Verhallen) doordat de makers van Woordenboost de woorden ingedeeld hebben in betekenisvolle thema’s. De Viertakt komt ook terug in de opdrachten.  

Actief uitbreiden woordenschat

In de actieve oefenvormen zijn leerlingen praktisch bezig met de taal: de leerlingen krijgen een thuisopdracht en gebruiken de woorden zo in interactie met hun familieleden.

Daarnaast zijn er opdrachten waarin de leerlingen creatief met de taal bezig zijn: verhalen, gedichten, songteksten schrijven, taalspelletjes spelen.

Ook evalueren en reflecteren leerlingen op hun eigen woordenschatkennis, doordat ze hun persoonlijke woordenboek samenstellen. Met deze toepassing bedenken leerlingen welke woorden voor hen nuttig zijn om op te nemen in hun persoonlijke woordenboek. Dat vergroot meteen ook de kans dat ze deze woorden onthouden en gebruiken.

Passief uitbreiden woordenschat

Leerlingen leren de woorden via een thema eerst passief aan, waarna ze de woorden actief gaan gebruiken. In de oefeningen zijn leerlingen o.a. bezig met het leggen van verbanden tussen woorden; welke woorden passen bij elkaar of zijn juist tegengesteld? Welk woord past het beste in de zin? Doordat Woordenboost teksten aanbiedt per thema wordt het begrijpend lezen hierin ook meegenomen.

Variatie in oefenvormen

In het lesmateriaal van Woordenboost zijn voor het aanleren van woorden  verschillende oefenvormen uitgewerkt. Naast een omschrijving en een afbeelding van ieder woord, kunnen de leerlingen het woord ook beluisteren.

Elk thema begint met een tekst waarin de woorden van het thema in een bepaalde context geplaatst zijn.

Als leerlingen in de tekst over deze thema-woorden scrollen, krijgen de leerlingen een omschrijving en een afbeelding te zien. Voor het aanleren van nieuwe woorden is dit de start.

In de ‘synoniemen oefening’ en de oefening ‘Welke woorden passen bij elkaar?’  verbinden leerlingen de nieuwe woorden met woorden die ze al kennen.

Door het lezen van de teksten, leren leerlingen ook de betekenis van de woorden die ze aanleren.

Gelijke kansen in het voortgezet onderwijs

Met het lesprogramma Woordenboost dragen we bij aan gelijke kansen in het voortgezet onderwijs. Het materiaal is ontwikkeld in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Daarbij is uitgegaan van wetenschappelijke kennis op het gebied van woordenschatonderwijs en gebruik gemaakt van de Europese Referentiekaders om de woorden in te delen in verschillende niveaus (van A2 tot en met B2).

Voorbeeldthema downloaden

Ontvang nu gratis een voorbeeldthema en
maak kennis met Woordenboost!
Download nu