Wetenschappelijk onderzoek

Erasmus+ project

Seminar 22 Oktober in Antwerpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in.

Erasmus+ project

Van 2018 tot en met 2021 hebben experts uit Nederland, België en Engeland samengewerkt in het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School through teaching academic language (kortgezegd het CEOS project).

Voldoende bagage

Aanleiding van dit project was dat scholen een zeer diverse populatie hebben en dat docenten opmerkten dat sommige leerlingen de taal onvoldoende beheersten om goed te kunnen laten zien wat ze werkelijk in zich hebben.

De juíste woorden

Onderzoek van professor Lynne Cameron / University of Birmingham, naar de hoeveelheid en de kwaliteit van woorden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, wees uit dat het na een bepaalde basiswoordenschat niet meer gaat om dat je extra woorden leert, maar dat je de juiste woorden aanleert.

Relevante woordenlijst

Tijdens het CEOS project heeft Lineke van Tricht,  directeur Bureau Talent, in samenwerking met docenten van scholen die deelnamen in dit CEOS project, een woordenlijst ontwikkeld met daarin de juiste woorden voor het Nederlandstalige onderwijs.

Passief en actief

Met die woordenlijst is een lesprogramma ontwikkeld waarin leerlingen de woorden leren begrijpen (passieve woordkennis) én kunnen gebruiken (actieve woordkennis). Dit heeft geleid tot het lesprogramma Woordenboost, waarbij er 2 niveaus zijn te onderscheiden, de Schooltaalwoorden (rood) en de Voortgezette Woordenschat (blauw).

Meer over Woordenboost

Voorbeeldthema downloaden

Ontvang nu gratis een voorbeeldthema en
maak kennis met Woordenboost!
Download nu